donderdag 29 oktober 2020

Cito-toets in groep 4

 


Leerlingen in groep 4 doen twee keer per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten? Met dit artikel zullen we u alles vertellen over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u volledig op de hoogte.

 Welke toetsen staan centraal?


 Om aan te vangen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De leerlingen worden getoetst over alle inhoud die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorie├źn of werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten gelezen en begrepen worden. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de orde en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden.

 Belang


 Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de uitslag en scores? De school vindt het belangrijk om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is de leerlijn te volgen. De leraren kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden opgesteld om de leerling te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend.

 Voorbereiden


Toetsen groep 4
Basisonderwijs in groep 4
Rekenproblemen voorkomen met deze spelletjes
Cito-toetsen groep 4
Omgaan met rekenproblemen
Artikel over de Cito-toets
 

Het is de bedoeling dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen van januari en mei. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden getraind voor de toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Dat vraagt om goede oefenboeken, die aansluiten bij de lessen van groep 4. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

 Cito oefenen thuis


 Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl Cito-toets Groep 4 Oefenen deel 2 zich richt op de E4-toets. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alle inhoud aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Voor meer info bezoek je deze website.
Cito door de basisschool
Het belang van de Cito-toets in groep 4
Cito groep 4
Toetsen die in groep 4 worden afgenomen
Toetsen Cor
 

Conclusie


 In groep 4 van de basisschool worden 2 heel belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn laten zien. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen extra voor te bereiden op deze Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hoe maak je lezen leuker?

  Heeft jouw kind ook weinig tot geen zin om te lezen? Dan is het de hoogste tijd om hem of haar daarvoor te motiveren. Hoe? We hebben een ...