donderdag 17 december 2020

Hoe maak je lezen leuker?

 

Heeft jouw kind ook weinig tot geen zin om te lezen? Dan is het de hoogste tijd om hem of haar daarvoor te motiveren. Hoe? We hebben een aantal ideeën die we graag met je delen.

1 Lees zelf
Geef natuurlijk zelf het goede voorbeeld en je zal zien dat je kind ook meer gaat lezen.

2 Alles is te lezen
Laat je kind lezen wat hij/ zij leuk vindt: boeken, maar ook strips, kranten en websites of ondertiteling bij films.

3 Maak lezen leuk
Lezen moet leuk zijn, dus zorg ervoor dat je kind er plezier aan blijft beleven. Dat doe je onder meer door aan te sluiten bij zijn of haar interesses en fascinaties.

Klassenkracht
Leraren
Onderwijsplaza
Start voor de klas
Beste onderwijswebsites
Websites over onderwijs
Lees meer over onderwijs
Alles over leraren
Lerarenkamer
Handige sites voor leerkrachten
Nuttige websites voor ouders
Onderwijs online
Online onderwijs
Alles over online onderwijs
Leerkracht
De leerkracht
Lerarenkamer online
Het onderwijsprikbord
Onderwijsland
Alles voor de klas
De klas
Klassenkracht
Leraren
Online huiswerk
Websites voor leerkrachten
Ouders en de basisschool
Info over de basisschool
Handige websites voor leerkrachten
Onderwijsplaza
Start voor de klas
Beste onderwijswebsites
Websites over onderwijs
Lees meer over onderwijs
Alles over leraren
Lerarenkamer
Handige sites voor leerkrachten
Nuttige websites voor ouders
Onderwijs online
Online onderwijs
Alles over online onderwijs
Leerkracht
De leerkracht
Lerarenkamer online
Het onderwijsprikbord
Onderwijsland
Alles voor de klas
De klas
Klassenkracht
Leraren
Online huiswerk
Websites voor leerkrachten
Ouders en de basisschool
Info over de basisschool
Handige websites voor leerkrachten
Onderwijsplaza
Start voor de klas
Beste onderwijswebsites
Websites over onderwijs
Lees meer over onderwijs
Alles over leraren
Lerarenkamer
Handige sites voor leerkrachten
Nuttige websites voor ouders
Onderwijs online
Online onderwijs
Alles over online onderwijs
Leerkracht
De leerkracht
Lerarenkamer online
Het onderwijsprikbord
Onderwijsland
Alles voor de klas
De klas
Klassenkracht
Leraren
Online huiswerk
Websites voor leerkrachten
Ouders en de basisschool
Info over de basisschool
Handige websites voor leerkrachten
Onderwijsplaza
Start voor de klas
Beste onderwijswebsites
Websites over onderwijs
Lees meer over onderwijs
Alles over leraren
Lerarenkamer
Handige sites voor leerkrachten
Nuttige websites voor ouders
Onderwijs online
Online onderwijs
Alles over online onderwijs
Leerkracht
De leerkracht
Lerarenkamer online
Het onderwijsprikbord
Onderwijsland
Alles voor de klas
De klas

donderdag 29 oktober 2020

Cito-toets in groep 4

 


Leerlingen in groep 4 doen twee keer per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede Cito van groep 4 is in mei of juni en wordt E4 genoemd. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder te weten? Met dit artikel zullen we u alles vertellen over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u volledig op de hoogte.

 Welke toetsen staan centraal?


 Om aan te vangen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De leerlingen worden getoetst over alle inhoud die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorieën of werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten gelezen en begrepen worden. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de orde en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden.

 Belang


 Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de uitslag en scores? De school vindt het belangrijk om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door tweemaal per jaar te toetsen is de leerlijn te volgen. De leraren kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden opgesteld om de leerling te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend.

 Voorbereiden


Toetsen groep 4
Basisonderwijs in groep 4
Rekenproblemen voorkomen met deze spelletjes
Cito-toetsen groep 4
Omgaan met rekenproblemen
Artikel over de Cito-toets
 

Het is de bedoeling dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen van januari en mei. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden getraind voor de toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de wijze waarop vragen gesteld worden is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Dat vraagt om goede oefenboeken, die aansluiten bij de lessen van groep 4. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

 Cito oefenen thuis


 Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl Cito-toets Groep 4 Oefenen deel 2 zich richt op de E4-toets. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alle inhoud aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Voor meer info bezoek je deze website.
Cito door de basisschool
Het belang van de Cito-toets in groep 4
Cito groep 4
Toetsen die in groep 4 worden afgenomen
Toetsen Cor
 

Conclusie


 In groep 4 van de basisschool worden 2 heel belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van belang omdat ze de leerlijn laten zien. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen extra voor te bereiden op deze Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4.

woensdag 28 oktober 2020

Rekenspelletjes die helpen rekenproblemen op te lossen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. Al in groep 3 en 4 van school wordt een belangrijke basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen problemen in het rekenen. Het is daarom erg belangrijk om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kan veranderen. Maar wat houden deze rekenproblemen nu in, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Met dit artikel helpen we je verder.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de lesstof. Dat kan een klein probleem zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om (delen van) de som goed op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar nog groter worden. Daarmee nemen de problemen in het rekenen ook alleen maar verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze heel veel strategieën en vaardigheden benutten en is het van belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf de kleuterklassen. Cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kort gezegd heeft een rekenprobleem op elk van de domeinen een grote invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan gebeuren dat dit tot frustratie leidt bij een kind, waardoor het akeligste gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het belangrijk dat leerlingen gestimuleerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Problemen met rekenen voorkomen

Duidelijk dat het onwenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en behandelen. We kunnen het dan hebben over een controleerbaar rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het belangrijk om in te grijpen. Gelukkig zijn de meeste problemen in rekenen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel thuis als op school getraind kunnen worden en zo kunnen versterken. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je ook overal doen.

Voorkomen met rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbel rekenproblemen weg
Makkelijk spelletje: wie heeft de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Oorlog voeren
Neem een pak kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De hoogste wint.

Erbij en eraf
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het afgesproken getal erbij opdoen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een serieus probleem , maar kun je prima oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Als het goed gaat kun je de moeilijkere tafels schrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 gaat verder doro een som te maken met het antwoord. Zoals bijvoorbeeld 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 6 = 19 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op School is een afspraak zo gemaakt en veel schoolleiders zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Er zijn gelukkig aardig wat rekenproblemen die makkelijk op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een probleem nog snel worden opgelost. Als ouder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het door te hebben, aan het rekenen zetten. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de problemen bij rekenen die kinderen tijdens school op kunnen lopen.

Hoe maak je lezen leuker?

  Heeft jouw kind ook weinig tot geen zin om te lezen? Dan is het de hoogste tijd om hem of haar daarvoor te motiveren. Hoe? We hebben een ...